< Logopedi.rs, ko su logopedi?
baner ЋИРИЛИЦА
LATINICA
ENGLISH

razvojne norme
0-2 godine
2-3 godine
3-4 godine
4-5 godina
5-7 godina


Pričajmo!
logoped?
komunikacija?
govorni organi?
sluh?
nervne strukture?


Problem?
alalija?
afazija?
disfagija?
disfazija? 
disfonija?
disgrafijA?
diskalkulija?
dislalija?
disleksija?
dispraksija?
mucanje?
...

novosti


Ako prvi put čujete ove reči, evo kako to definiše stručna literatura (Defektološki leksikon, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1999):

LOGOPED – stručnjak za govorno-jezičku patologiju koji proučava, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa, na rehabilitaciji logopata i prevenciji govorno-jezičkih poremećaja. Sarađuje sa stručnjacima drugih profila, objedinjuje nalaze, vodi dijagnostički postupak i tok terapije, analizira rezultate rada, razmenjuje iskustva i unapredjuje teoriju i praksu patologije govora i jezika, odnosno logopedije.“
 „LOGOPEDIJA – multidisciplinarna nauka koja integriše znanja iz oblasti medicinskih, lingvističkih, psiholoških i pedagoških nauka, u skladu sa potrebama prevencije, dijagnostike, terapije, istraživanja govorno-jezičkih poremećaja, što je i predmet logopedije.“
Imenica "logopedija" je složenica, grčkog porekla: logos – paedia (reči-vaspitavati, bukvalan prevod), i isti naziv koristi se u većini evropskih zemalja. Englesko govorno područje ne poznaje ovaj termin, vec za istu oblast koristi termine speech and language  therapy speech and language pathology. Uže grane logopedije nose posebne nazive, pa tako postoje i afaziologija, fonopedija,...

U našoj zemlji zvanje logopeda stiče se završetkom petogodišnjih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (skraćeno: FASPER). Do pre neku godinu ovaj fakultet nosio je drugo ime – Defektološki fakultet, a pre toga, od 1947-1975. godine postojao je u formi Više defektološke škole. 

Logopedi u Srbiji zaposleni su u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim i prosvetnim ustanovama, kao i u privatnim ordinacijama, i pod nadležnostima pripadajućih ministarstava tu su da pruže svoje stručne usluge.

U praksi, logopedi su obično u stručnim timovima sa psiholozima, pedijatrima i neuropsihijatrima u kliničkoj praksi, a sa profesorima razrednih nastava, pedagozima, psiholozima i defektolozima u prosveti i ustanovama socijalne zaštite.

Smiljka Vasić, Đorđe Kostić, Spasenija Vladisavljević, Cvjetko Brajović , S. Keramitčijevski, Svetomir Bojanin, Aleksandar Ćordić - ovo su samo su neka od imena zaslužna za razvoj logopedije kod nas.


 

03.02.2011. © Speak Up
alfkidsroditelj_portalstudiocentar