baner ЋИРИЛИЦА
LATINICA
ENGLISH


razvojne norme
0-2 godine
2-3 godine
3-4 godine
4-5 godina
5-7 godina


Pričajmo!
logoped?
komunikacija?
govorni organi?
sluh?
nervne strukture?


Problem?
alalija?
afazija?
disfagija?
disfazija? 
disfonija?
disgrafijA?
diskalkulija?
dislalija?
disleksija?
dispraksija?
mucanje?
...

novosti

 

SLUH
Na koji način je povezan sa jezikom

 

Čulo sluha je jedno od primarnih čovekovih čula, koje funkcioniše po tipu mehonereceptora - uho kao organ sluha reaguje na mehaničke podražaje zvučnih talasa, pretvara ih u nervne impulse i sprovodi do određenih centara u kori velikog mozga.

Sluh čini deo sistema jezika, kao mehanizam povratne sprege koji nam pomaže da našim govorom upravljamo u skladu sa onim što čujemo. Direktno je povezan i sa mišljenjem, svaki pojam koji imamo u mentalnoj strukturi formiramo u skladu sa našim iskustvom - ukoliko nemamo mogućnost da nešto čujemo,vidimo, omirišemo, probamo ili dodirnemo teško možemo i zamisliti. Svi imamo drugačiju asocijaciju na reč "kuća" na primer.

Oštećenja sluha mogu se podeliti po više kategorija - uzroku, vremenu nastanka, tipu oštećenja po jačini, frekvencijama itd. Bilo koji da je tip oštećenja u pitanju potrebna je što ranija dijagnostika i u skladu sa njom dalja intervencija. Danas se i u nekim našim porodilištama novorođenim bebama radi skrining sluha.

Šta sve može biti problem:

Ako beba ne reaguje na zvuke, ne okreće glavu ka izvoru zvuka, bez obzira na što se oglašava, savetujemo pregled. Sva deca na svetu do određenog uzrasta imaju potpuno isti način gukanja i brbljanja, te to nije dovoljno kako bismo bili sigurni da je sve u redu.

Kasni u odnosu na uzrast sa progovaranjem - izgovorom prvih jednostavnih reči. Iako postoje individualne razlike, danas nije opravdano sačekati detetovih četiri-pet godina ćutanja pre prvih ispitivanja. Razvojne norme podrazumevaju i određena odstupanja, ali svako kašnjenje ima svoj uzrok, te u skladu sa tim uzrokom i određeni individualni put razvoja, na koji se ranom intervencijom može mnogo uticati. Dakle nikad nije rano za pregled, potražite uput od svog pedijatra za dalja ispitivanja odmah.

Meša glasove pri izgovoru. Ponekad su oštećenja sluha samo u okviru frekvencija pojedinih glasova. Ovakvi ispadi čujnog polja mogu dugo ostati neprimećeni, jer dete funkcioniše dobro, jedini znak je mešanje glasova.

Osim usvajanja reči, oštećenje sluha predstavlja problem i za pravilnu upotrebu istih, odnosno gramatiku, menjanje reči po padežima, strukturu rečenice itd. Gramatika se u početku usvaja učenjem po modelu, pa se ta pravila spontano usvajaju i koriste samostalno. Što više puta nešto čujemo brže ćemo naučiti, te je jasno zašto je potrebno ispitati sluh ukoliko su gramatičke greške Vašeg mališana učestalije nego što je to očekivano za uzrast, i pored stimulacije od strane Vas i ostalih iz bliže okoline.

Ovo su neki elementi na koje Vam skrećemo pažnju, jer se jednostavno uočavaju a vrlo često ignorišu kao problem jako dugo i nažalost - na štetu govornika. Ukoliko Vam je potrebno više informacija potražite ih na internetu, u knjigama, ili kod Vašeg logopeda.

Za dijagnostiku stanja sluha obratite se lekaru opšte prakse (ili pedijatru), otorinolaringologu i audiologu.

Pročitajte i stranice o govornim organima i nervnim strukturama.

Napomena:
Tekstovi na ovom sajtu su isključivo informativnog tipa. Oni nisu zamena za stručni savet specijaliste. Date informacije nemojte shvatiti kao nešto čime možete odrediti dijagnozu ili tretirati određeni problem bez konsultacije stručnog lica. Molimo Vas da se konsultujete sa stručnim licem ukoliko imate bilo kakva pitanja o zdravstvenom stanju Vas/Vašeg deteta.

03.02.2011. © Speak Up
alfkidsroditelj_portalstudiocentar