Usluge

    • LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA I TRETMANI
    • PROGRAM RANE STIMULACIJE
    • FLOORTIME™/SENZORNA INTEGRACIJA
    • MNRI
    • REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE™
    • PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE I TESTIRANJE
    • PODRŠKA U UČENJU
    • NEUROPSIHOLOŠKA REHABILATICIJA
    • LOGOPED U VRTIĆU
    • E-LOGOPED, TERAPIJA PUTEM SKAJPA
    1.  
    1.