baner ЋИРИЛИЦА
LATINICA
ENGLISH

razvojne norme
0-2 godine
2-3 godine
3-4 godine
4-5 godina
5-7 godina


Pričajmo!
logoped?
komunikacija?
govorni organi?
sluh?
nervne strukture?


Problem?
alalija?
afazija?
disfagija?
disfazija? 
disfonija?
disgrafijA?
diskalkulija?
dislalija?
disleksija?
dispraksija?
mucanje?
...

novosti


KOMUNIKACIJA - JEZIK - GOVOR

Pod terminom KOMUNIKACIJA krije se jedan ogroman svet kojeg najčešće nismo svesni. Ukratko, komunikacija je proces razmene informacija između dva ili više učesnika. Nama najvažniji oblik komunikacije je onaj koji se tiče ljudske komunikacije, a ona se pak, skoro potpuno odvija putem jezika, odnosno dogovorenim sistemom znakova (oko 6.000 različitih jezika kao dogovorenih sistema znakova je danas u upotrebi).

Jer JEZIK nije samo ono što se govori i piše, već obuhvata i procese našeg mišljenja (jer mi i "mislimo rečima"), nesvesne delove ličnosti (i u snovima pričamo), emotivno se takođe izražavamo jezikom, a u poslednje vreme sve se više razotkrivaju i neverbalni signali koji koristimo. Oni su, iako se možda nekome ne čini tako, takođe elementi jezika. Gestovna komunikacija osoba sa oštećenjem sluha takođe je jezički sistem.

GOVOR, kao oblik komunikacije je potpuno podređen pravilima jezika izvesne grupe ljudi (gore smo naveli podatak o postojanju 6.000 takvih grupa), pa svaki jezik na svetu ima svoja pravila tj gramatiku, i manji ili veći fond reči, pa još i nekoliko dijalekata sa posebnim pravilima i akcentima, pa žargon, pa posebne termine u posebnim oblastima (npr. matematika, politika, ekonomija, lingvistika, poljoprivreda, sport itd) .A razvijenost govornih organa čini nas specifičnim u čitavom živom svetu planete...

Imajući u vidu gore navedeno, možemo da zaključimo da je svako od nas vrlo autentičan govornik, i koliko god pričali istim jezikom mi se svi izražavamo na jedinstven, sebi svojstven način. Ovo je nešto što je potrebno imati u vidu kada kritikujemo ili procenjujemo nečije verbalne sposobnosti, a posebno dece čiji se jezički i mentalni kapaciteti tek razvijaju. Zato je najbolje da, ukoliko imate ikakve sumnje u vezi sa načinom pričanja ili "nepričanja" drage Vam osobe, a posebno deteta, potražite i mišljenje logopeda. Kao i u medicini, i u logopediji važi princip da se ranijom akcijom mogu sprečiti dalje komplikacije i eventualne posledice. Nemojte se voditi savetima da treba čekati i da ima vremena, budite od koristi svome detetu i reagujte odmah!

Napomena:
Tekstovi na ovom sajtu su isključivo informativnog tipa. Oni nisu zamena za stručni savet specijaliste. Date informacije nemojte shvatiti kao nešto čime možete odrediti dijagnozu ili tretirati određeni problem bez konsultacije stručnog lica. Molimo Vas da se konsultujete sa stručnim licem ukoliko imate bilo kakva pitanja o zdravstvenom stanju Vas/Vašeg deteta.

03.02.2011. © Speak Up
alfkidsroditelj_portalstudiocentar