Usluge

  • LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA I TRETMANI
  • PROGRAM RANE STIMULACIJE
  • FLOORTIME™/SENZORNA INTEGRACIJA
  • MNRI
  • REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE™
  • PSIHOLOŠKO SAVETOVANJE I TESTIRANJE
  • PODRŠKA U UČENJU
  • NEUROPSIHOLOŠKA REHABILATICIJA
  • LOGOPED U VRTIĆU
  • E-LOGOPED, TERAPIJA PUTEM SKAJPA
  1.  
  1.