O Nama

Ko smo mi?
 • Centar Speak UP je privatna ustanova koja već drugu deceniju pruža visokokvalietne individualne logopedske i psihološke usluge kao i individulizovne programe ranog razvoja.
  U našem timu su posvećeni terapeuti koji svojim akademskim znanjima i dodatnim kontinuiranim edukacijama čine najbitniju kariku u savladavaju postojećih teškoća iz domena govorno-jezičkog i kognitivnog funkcionisanja.

  • Bojana Vulić

   MSc, defektolog – logoped, osnivač Centra Speak UP, deo tima od 2008. godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – DIR Floortime® terapija (Sertifikovani kurs, nivo 1,2 i 3)
   – MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Program (sertifikovani kurs Integracija dinamičkih i posturalnih refleksa)
   – Neuropsihološka dijagnostika i rehabilitacija (100 sati mentorske obuke)

  • Dragina Puzović

   BSc, defektolog-logoped, deo tima Speak UP od 2012.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Rana stimulacija razvoja dece sa problemima u razvoju govorno-jezičkih i kognitivnih funkcija i dece sa simptomima pervazivnih poremećaja
   – Podrška u učenju deci školskog uzrasta ( polaznik ATAAC konferencija)
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim teškoćama (polaznik KLS konferencija)

  • Ajla Torbić

   MSc, logoped, deo tima Speak UP od 2020.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Dijagnostički i terapijski protokol u rehabilitaciji govorno-jezičkih poremećaja neurogene
   etiologije
   – Dijagnostički i terapijski protokol u tretmanu poremećaja glasa i govora
   – Rana stimulacija razvoja dece sa problemima u razvoju govorno-jezičkih i kognitivnih
   funkcija, uz primenu reedukacije psihomotorike
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim
   teškoćama

  • Vojislav Todorović

   DR sci komunikolog, Mr defektolog – somatoped, deo tima Speak Up od 2015. godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – ODD procena i izrada somatskog statusa
   – Reedukacija psihomotorike, relaksacione tehnike i preventivno-korektivni rad
   – naučna saradnja na prijektima (DILS, ACES, IK tehnologije) kao i objavljivanje radova u stručnim naučnim časopisima

  • Gordana Marić Lalović

   Psiholog, grupni analiticar, psihodramski psihoterapeut i trener

   sa višegodišnjim iskustvom grupne i individualne psihoterapijske prakse pruža volontersku psihološku podršku u kriznim situacijma, u toku trajanja vanrednog stanja nastalog zbog COVID-19 virusa.

   Kontakt podaci:

   e-mail: maricgordana21@yahoo.com

   skype: gordanamariclalovic

   sms: +381 64 1625886

  Ukoliko je potrebno, postoji mogućnost angažovanja konsultanata iz drugih ustanova , raličitih specijalnosti. Naši stalni konsultanti su:

  GORDANA TOMIĆ, dr med. sci, spec. logoped, neuropsiholog
  VLADAN SRETENOVIĆ, dr stomatolog, spec. ortodont
  JANA KADOVIĆ-SRETENOVIĆ, dr stomatolog, spec. dečije i preventivne stomatologije