Team

Collection of predefined components to use on your site
 • Sample Team I
  • Dunja Đukičin

   Dunja Đukičin

   MSc, defektolog-logoped, deo tima Speak UP od 2019. godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Podrška u učenju deci školskog uzrasta
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim teškoćama (polaznik KLS konferencija)
   – Logoped-saradnik u predškolskim ustanovama

  • Milana Oličkov

   Milana Oličkov

   MSc, defektolog-logoped, deo tima Speak UP od 2019.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Rana stimulacija razvoja dece sa problemima u razvoju govorno-jezičkih i kognitivnih funkcija i dece sa simptomima pervazivnih poremećaja
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim teškoćama
   – Logoped-saradnik u predškolskim ustanovama, objavljivani stručni radovi
   – Autor igračke „Jela i gricko“

  • Olivera Živković

   Olivera Živković

   MSc, defektolog-oligofrenolog, deo tima Speak UP od 2018.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – ODD procena i izrada somatskog statusa
   – Reedukacija psihomotorike, relaksacione tehnike i preventivno-korektivni rad
   – pedagoški rad kao i učešće u timovima, aktivima i komisijama s tim u vezi

  • Gordana Marić Lalović

   Gordana Marić Lalović

   Psiholog, grupni analiticar, psihodramski psihoterapeut i trener

   sa višegodišnjim iskustvom grupne i individualne psihoterapijske prakse pruža volontersku psihološku podršku u kriznim situacijma, u toku trajanja vanrednog stanja nastalog zbog COVID-19 virusa.

   Kontakt podaci:

   e-mail: maricgordana21@yahoo.com

   skype: gordanamariclalovic

   sms: +381 64 1625886

  [pb_team template="1" image_size="image-525-560" animation_progress_bar_start_enable="1" animation_progress_bar_start_duration="2000"][/pb_team
 • Sample Team II
  • Dunja Đukičin

   MSc, defektolog-logoped, deo tima Speak UP od 2019. godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Podrška u učenju deci školskog uzrasta
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim teškoćama (polaznik KLS konferencija)
   – Logoped-saradnik u predškolskim ustanovama

  • Milana Oličkov

   MSc, defektolog-logoped, deo tima Speak UP od 2019.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – Rana stimulacija razvoja dece sa problemima u razvoju govorno-jezičkih i kognitivnih funkcija i dece sa simptomima pervazivnih poremećaja
   – Logopedska terapija dece sa razvojnim disfazijama, dislalijama i ostalim govorno-jezičkim teškoćama
   – Logoped-saradnik u predškolskim ustanovama, objavljivani stručni radovi
   – Autor igračke „Jela i gricko“

  • Olivera Živković

   MSc, defektolog-oligofrenolog, deo tima Speak UP od 2018.godine.
   Posebne oblasti interesovanja:
   – ODD procena i izrada somatskog statusa
   – Reedukacija psihomotorike, relaksacione tehnike i preventivno-korektivni rad
   – pedagoški rad kao i učešće u timovima, aktivima i komisijama s tim u vezi

  • Gordana Marić Lalović

   Psiholog, grupni analiticar, psihodramski psihoterapeut i trener

   sa višegodišnjim iskustvom grupne i individualne psihoterapijske prakse pruža volontersku psihološku podršku u kriznim situacijma, u toku trajanja vanrednog stanja nastalog zbog COVID-19 virusa.

   Kontakt podaci:

   e-mail: maricgordana21@yahoo.com

   skype: gordanamariclalovic

   sms: +381 64 1625886

  [pb_team template="2" image_size="image-525-560"][/pb_team]
 • Sample Team III
  • Dunja Đukičin
  • Milana Oličkov
  • Olivera Živković
  • Gordana Marić Lalović
  [pb_team template="3" layout="25x25x25x25" image_size="image-525-560" hover_type="slide-left-to-right"][/pb_team]

Leave Your Reply